Javascript is deactivated and some parts of the website will not work. Please activate Javascript.

Unified Communications

Applicaties voor Unified Communications (UC) maken de communicatie in elke onderneming effectiever. UC optimaliseert de workflow voor de gebruiker, minimaliseert fouten, maakt terugkerende werkzaamheden gemakkelijker en de samenwerking in het team en met gesprekspartners wordt geoptimaliseerd.

Wat is Unified Communications

Het begrip Unified Communications (UC) werd in de jaren 2006 tot 2010 van beslissende invloed. In die tijd verschenen meerdere studies, die zich met het "toekomst"-thema multimediale communicatie op de werkplek in de onderneming bezig hielden. De belangrijkste studie voor het duitstalige gebied verscheen in 2008 met de titel:  Unified Communications im Mittelstand, het destijds leidende analisten-huis Berlecon uit Berlijn. Gevolgd door de studie UC meets Business in 2010 door Pierre Audoin Consultants (PAC), die als eerste het thema businessprocess-integratrie ter sprake bracht.

estos neemt de kerngedachten van CTI en Unified Communications mee (eenvoudig kiezen/Click2Call), draagt dit over (de marktonderzoeker Gartner noemt het: „reduce the human latency“) en past dit ook toe op andere media (E-Mail, Instant Messaging). In tegenstelling tot een klassieke CTI-oplossing, die typisch op telefonie-technologie opgebouwd is, baseert UC-Software de nieuwste generatie op een persoons-gecentreerde architectuur. 

 

 

Unified Communications stelt de mens als communicatiepartner en de „gesprekspartner“ centraal.
De implementatie van een Unified Communications-Strategie in een onderneming is al even beslissend, als de eenvoudige en stabiele integratie met de bestaande ICT-infrastructuur. 

Na 2010 werd Unified Communications stapsgewijs uitgebreid met functies voor het verbeteren van de samenwerking - men spreekt dan ook vaak over Unified Communications and Collaboration (UCC). Het momentum van Unified Communications heeft de uitbreiding van het begrip echter niet tot gevolg gehad. estos heeft met Pierre Audion Consultants 2012 een vaak geciteerde studie naar het thema UCC meets Business gepubliceerd, deze toont de voordelen van de integratie van Unified Communications- en Collaboration-functies in bedrijfsprocessen-ondersteunende Software en wordt met verschillende case Studies onderstreept. Hier vindt u de gehele studie om te downloaden.

 

 

Unified Communications Bouwstenen
Integratie van Media

Integratie van Media

Unified Communications is gebaseerd op het idee van de standaardisering van het beheer, en het gebruik van verschillende media voor de communicatie op de werkplek. De gebruiker moet daarbij ontlast worden. Unified Communications Software steunt op jonge IP-Technologiën zoals SIP en webRTC, maar moet ook in de zin van een bepaalde investeringsbescherming backwards compatible zijn met oudere telefooncentrales en telefoons. De software ondersteunt de gebruiker bij het beheer en de keuze van het juiste communicatiemiddel dat bij de situatie past.

Presence informatie

Presence informatie

De Presence of Bereikbaarheid van een persoon of een apparaat, wordt door een bijbehorend symbool of kleurcode in de UC Software weergegeven. Het doel is, om de communicatiestroom tussen personen, ondanks vaak beperkte beschikbaarheid, optimaal en zonder frustratie uit te voeren. Ten opzichte van eenvoudige persence bij Instant-Messaging Tools, kan UC-Software informatie van meerdere bronnen (bijv. telefonie en kalender) in het Presence-Management van een persoon betrekken (bijv. "Bezet - In Gesprek").

Contextintegratie

Contextintegratie

 

Het volledige nut van UC-oplossingen, treedt op, wanneer ze in de context van het dagelijkse werk worden gëintegreerd. Zo'n integratie betekent bijvoorbeeld de beschikbaarheid van presence-informatie bij een naam in een ERP-, CRM-, Support- of Business Application, en de mogelijkheid, direkt hieruit een communicatie, bijv. een Text-Chat of telefoonoproep, te kunnen uitvoeren. Ten tweede is de integratie van relevante data, gereedschap en processen, met de communicatie bedoeld. Een voorbeeld hiervoor is het automatisch tonen van klantgegevens bij een inkomende communicatie in een Pop-Up-Venster resp. Toast.

 

Verdere functies

Als logische consequentie volgt de stapsgewijze uitbreiding met functies voor het verbeteren van de samenwerking. In het bijzonder, wanneer meerdere personen een gemeenschappelijk doel hebben. Typische functies op het gebied van Collaboration als vervanging voor Unified Communications, die aan de systeem kant kunnen worden geïntegreerd, zijn: Desktop Sharing, Application-Sharing en Web-Meetings en -Conferenties. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om Ad-hoc samen te werken aan documenten vanuit de arbeidscontext.